Skip to content

Правила не з прикметниками

Скачать правила не з прикметниками EPUB

Правило не з прикметниками. Пригадайте правила правопису не з іменниками. В інших випадках при написанні не з прикметниками слід орієнтуватися на зміст висловлювання: а) якщо в певному контексті слово з не можна замінити іншим словом чи словосполученням, то не пишемо разом: нелегкий (важкий) шлях, недоброзичливе (вороже) ставлення; б) якщо в певному контексті не відкидає щось, заперечує, то не пишемо окремо: шлях не легкий, завдання не прикметниками особливо щодо цього не має бути сумнівів.

Не з прикметниками. З прикметниками, якщо вони мають пояснювальні правила з ні або далеко, зовсім, аж ніяк: нікому не відомий, ні до чого .

На цьому уроці використовую різні форми та методи для кращого засвоєння учнями нового матеріалу. Мета: повторити вивчене про прикметник, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, пояснити правила написання НЕ з прикметниками, домогтися засвоєння цих правил ; виробляти вміння застосовувати правила на практиці,розвивати вміння правильно писати прикметники з не, вдосконалювати творчі вміння; виховувати в учнів любов до рідного слова, культуру мови та мовлення.  Діти, ми продовжуємо вивчати прикметник.

Тема сьогоднішнього уроку - написання не з прикметниками. Отже, записуємо тему уроку у зошити. 1. Вправа «Очікування». МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. Прикметник. Не з прикметниками. 1. Не виступає в ролі префікса і пишеться разом: а) якщо прикметник без не не вживається: невгамовний, нестерпний, недбалий; б) якщо прикметник з не можна замінити словом, близьким за змістом: нерозумний (= дурний), неживий (= мертвий), нескладний (= простий). 2. Не виступає в ролі частки і пишеться окремо: а) якщо до прикметника є протиставлення.

Річка не широка, а вузька. 1. З прикметниками, якщо слово без не- не вживається: невсипущий, негайний, непохитний, недбалий, невблаганний. 2. З прикметниками, коли утворюються нові поняття, які можна замінити синонімами (близькими за значенням словами): небагатий (бідний), неважкий (легкий), негарний (поганий). 3. У складі префікса недо-, який означає дію у неповній мірі: недозрілий. Частка не пишеться о к р е м о: 1. З прикметниками при протиставленні: не близький, а далекий; не радісний, а сумний.

2. З прикметниками, якщо вони мають пояснювальні слова з ні або далеко, зовсім, аж ніяк: нікому не відомий, ні до чого не. Правила написання не з прикметниками: написання не в якості префікса разом і в якості заперечної частки окремо.

Прикметники, що без не не вживаються. Правило не з прикметниками. Морфологія та орфографія. Прикметник. § Не з прикметниками. Пригадайте правила правопису не з іменниками. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

1, Від любові до (не)нависті — один крок. Правила написання частки не з тією чи іншою частиною мови займають в навчальному процесі достатню кількість часу. Однак, правила російської мови настільки різноманітні, що, на жаль, труднощі. Прикметники з не- пишемо разом, якщо: * без не- прикметник не вживається. (Перед нами розкинувся неозорий степ.) *до прикметника з не- можна дібрати синонім. (Кобзар,який співав пісню, був незрячим). (синонім - сліпим). * завжди пишемо разом прикметник з префіксом недо-.

(Хліб був недопечений). Окремо з не- прикметники пишемо: *якщо в реченні є протиставлення. (Лісова дорога була не широка,а вузька).

* якщо прикметник у реченні є присудком. (Вуж не отруйний, не страшний анітрохи).

fb2, djvu, txt, PDF